Interní mentoři se věnují studentům

Téma představil Jindřich Grosse

Jindro, byl jste hostem Snídaně Šampiónů na téma "Studenti ve společnostech severu Čech - duální vzdělávání". Zkusíte mi prosím přiblížit jak a proč Vás propojení se školami napadlo a co jste od toho očekával?

Z mého pohledu se jedná o logickou záležitost, vzhledem k tomu, že škola by měla být zejména přípravou na budoucí povolání, tak kdo jiný by měl žákům dát představu o možnostech jejich uplatnění v praxi, než potencionální zaměstnavatelé. Větší spolupráce se školami byla zejména reakcí na situaci na trhu práce – nedostatek kvalifikované pracovní síly, fluktuaci zaměstnanců atd. Nejedná se ale o nějaký patent, vždyť v minulosti bylo toto propojení zcela standardní, akorát se na něj trochu zapomnělo a nyní se k němu firmy vracejí. Šlo zejména o to, ukázat studentům technických oborů jak vypadá současná výroba, jaké znalosti jsou v ní potřeba a také jaké očekávání od nich má zaměstnavatel. Na druhou stranu dostávají studenti možnost nahlédnout „pod pokličku“ a osahat si moderní technologie, se kterými se ve škole bohužel nemají šanci setkat. V neposlední řadě bylo cílem zaujmout a přilákat potencionální talenty a budoucí zaměstnance.


Co Vám toto propojení přineslo?

Krátkodobě samozřejmě práci - jednání se školami, přizpůsobení spolupráce požadavkům a možnostem vzdělávacího zařízení a nastavení celého systému ve společnosti. Také jsme se naučili jak se studenty komunikovat, co je pro ně zajímavé a co spíše naopak. Řekl bych, že jak krátkodobě tak i dlouhodobě přinesla spolupráce zviditelnění firmy a její pozitivní propagaci mezi studenty a rodiči. Z dlouhodobého hlediska pak vidím přínosy zejména v tom, že studenti získají reálný vhled do pracovního života a udělají si obrázek, co vůbec jaká profese obnáší a zda například nemá smysl pokračovat ve studiu na vysoké škole. 

 

Co byste poradil firmám, které o tomto propojení uvažují, co od toho čekat a co určitě ne?

Poradil bych jim si najít vhodného partnera. Školu, která bude mít o spolupráci a její podporu opravdový zájem. Za důležité považuji i lidský faktor na obou stranách, protože na papíře můžete mí spolupráci připravenou podepsanou jakkoliv, ale samotný průběh spolupráce je spíše o komunikaci a přístupu odpovědných zaměstnanců ve firmě a na straně školy. V rámci spolupráce pak z mého pohledu nelze očekávat zázraky, ale spíše dílčí úspěchy. To že studenti získají v rámci praxe zkušenosti ve skutečné výrobě, je pozitivní a měla by k tomu takto přistupovat každá společensky odpovědná společnost. Když se pak podaří, že student po ukončení studia nastoupí do společnosti jako zaměstnanec, je to pozitivní vyvrcholení spolupráce.

 

Můžete se podělit o nějaké zajímavé tipy, jak propojení se školami do firmy implementovat? (s jakými školami spolupracovat, jak připravit interní zaměstnance, jak si vybrat studenty, atd.) 

Doporučil bych zahrnout do spolupráce i nějaký motivační prvek pro studenty. Například možnost získat příspěvek/stipendium v případě splnění prospěchových kritérií a příslibu další spolupráce, nebo možnost získat v rámci firmy školení, či certifikaci, kterou jim škola není schopna poskytnout. Co se týče vlastních zaměstnanců, kteří se studenty přicházejí nejčastěji do kontaktu, je určitě dobré vybrat takové, kteří mají pozitivní pohled, umějí komunikovat a nedělá jim problém se o své znalosti podělit. V ideálním případě je vhodné je za tuto aktivitu odměnit. Výběr studentů není úplně lehký, ale upřednostnil bych studenty, kteří od začátku projeví zájem a nikoho bych do spolupráce netlačil. Určitě se osvědčilo naslouchat jejich učitelům. Doporučuji nastavit si systém hodnocení jak ze strany studentů na průběh praxe, tak ze strany odpovědných zaměstnanců na chování a fungování studentů v rámci praktické výuky. 

 

Jaká opatření jste museli zavést?

Jak jsem již zmínil, připravili jsme formuláře pro zpětnou vazbu z obou zainteresovaných stran. Měli jsme tak zpětnou vazbu od studentů na systém a nastavení praxe, díky čemuž jsme mohli reagovat na nedostatky a slabá místa. Zároveň jsme ke každému studentovi měli jeho průběžné hodnocení. Zároveň jsme zaměstnance, které jsme za jednotlivé úseky vybrali jako mentory pro studenty, proškolili ve spolupráci se společností Event Blender jako interní lektory. Cílem školení nebylo zaměstnance pouze obohatit o praktické dovednosti v rámci komunikace, předávání informací a vedení školení, ale také jim vysvětlit cíle spolupráce se studenty a její přínosy pro společnost, tak aby pochopili, že vynaložený čas a úsilí se může vrátit v podobě technicky vzdělaného a vyškoleného zaměstnance.  

 

Kdo je Jindřich Grosse?

  • Je absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze 
  • 4 roky pracoval jako HR officer ve společnosti KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s. 
  • Zodpovídá za spolupráci firmy s technickými středními a vysokými školami v regionu 
  • Podílel se na rozšíření spolupráce se školami a nastavení stipendijního programu 
  • Nyní působí jako HR manager ve společnosti Auto-Kabel Krupka

 

 

Zpět na výpis článků

Kde se nasnídáme?

Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, p.o.

W. Churchilla 3,
400 01 Ústí nad Labem (mapa)

info@snidane-sampionu.cz